Homoseksualizm

Ta wybitna książka została napisana przez człowieka o sercu duszpasterza i wnikliwym umyśle naukowca. Autor opisuje podstawowe zagadnienia związane z homoseksualizmem w uporządkowany i łatwy do czytania sposób. Wybór przykładów, wyników badań naukowych i cytatów znaczących autorów w połączeniu z dokładną analizą biblijnych argumentów czyni z tej książki źródło, które świetnie nadaje się do zastosowania w parafiach i zborach.

35,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności

Czym charakteryzuje się polski ewangelikalizm? Jak ruch ewangelikalny odnosi się do innych nurtów myślowych i religijnych? Jak ustosunkowuje się do innych wyzwań etycznych takich jak rozwód, zapłodnienie in vitro, homoseksualizm czy eutanazja? Jak powinna wyglądać współczesna misja Kościoła?

28,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Trwaj na zawsze

Jednym z celów tej książki jest zachęcenie i wyposażenie Ciebie do tego, byś mógł w ostatnich chwilach swojego życia również napisać takie zdanie jak Apostoł Paweł i prawdziwie mieć to na myśli.

20,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Łaska ukryta

Książka ta nie została napisana po to, aby pomóc komukolwiek w przezwyciężeniu lub choćby w przetrwaniu katastrofalnych skutków straty. Celem tej książki jest natomiast ukazanie, jak można żyć i rozwijać się dzięki stracie, mimo iż nadal jej doświadczamy.

20,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Życie które działa

Bill Hybels pokazuje tym razem, co potrzebne jest, by przeżyć szczęśliwie życie, korzystając obficie z mądrości życiowej zawartej w Biblii. Według autora, na świecie istnieje wielka obfitość informacji, wiadomości i wiedzy. Niestety, jest jednocześnie bardzo niewiele mądrości.

20,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Mentoring

Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników została napisana z troski o przywódców kościołów i wszystkich chrześcijan, aby, jak podkreślają autorzy, mogli dobrze pełnić swoją posługę aż do samego końca. Jednak w odróżnieniu od wielu pozycji kierowanych do współczesnych przywódców, nie traktuje ona o metodach, procesach, środkach czy procedurach, lecz o relacjach. Mentoring jest książką o budowaniu bliskich więzi z innymi ludźmi, dzięki którym każdy przywódca może jeszcze bardziej rozwinąć potencjał, jakim obdarzył go Bóg.

22,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Domowe grupy biblijne

Książka odpowiada na pytania: Dlaczego domowe grupy biblijne? Jak znaleźć ludzi, którzy przyjdą na spotkania? Jak przygotować program? Jak prowadzić spotkanie? Jak opiekować się grupą? Podaje też możliwe tematy dla spotkań grupy domowej.

15,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej