Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym Fundacji „Głos Ewangelii” – SKLEPGOSPEL.PL upublicznionym w witrynie internetowej www.sklepgospel.pl, z siedzibą w Warszawie 00-441, przy ul. Zagórnej 10, NIP 526 17 44 328.

PRODUKTY UMIESZCZONE W SKLEPIE :

 • Informacje o produktach będących asortymentem sprzedażowym Sklepu umieszczone zostały na stronie www.sklepgospel.pl
 • Opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu. Informacje opisowe produktów stanowią własność ich autorów.
 • Ceny produktów podane zostały w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Obecność towaru na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie oferowane produkty w sklepie SKLEPGOSPEL.PL zostały zamieszczone na podstawie deklaracji dostępności przez ich producentów i koordynatorów okręgowych sprzedaży. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec SKLEPGOSPEL.PL.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona pula towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ZAMÓWIENIA, POTWIERDZENIA I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

 • Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym SKLEPGOSPEL.PL oznacza zaakceptowanie w całości postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Dla pełnego komfortu przebiegu zakupów w naszym Sklepie, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
 • Zamówienia w sklepie internetowym SKLEPGOSPEL.PL można składać jedynie za pośrednictwem witryny internetowej: www.sklepgospel.pl.

DOWÓD ZAKUPU:

 • Do każdego Zamówienia dołączony jest faktura sprzedaży.

ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Jeżeli Redakcja SKLEPGOSPEL.PL nie zgłosi braku dostępności towaru w terminie 4 dni i nie podejmie rozmowy o ew. skompletowaniu zamawianych pozycji, zmniejszenia lub przesunięciu terminu dostawy, Zamówienie uważa się za obustronnie potwierdzone, a tym samym zawarta zostaje wiążąca strony umowa kupna – sprzedaży pomiędzy stronami.

STANDARDOWY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji Zamówienia jest to okres liczony od momentu jego przyjęcia do realizacji, do chwili przekazania Zamówienia do wysyłki przez Pocztę Polską lub przez firmę kurierską. Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionego produktu oraz wybranej formy płatności. W standardowym trybie, w przypadku, gdy zamówiony przez Klienta produkt/produkty są dostępne w magazynie Sklepu, a środki pieniężne wpłynęły na konto bankowe sklepu, realizacja Zamówienia następuje następnego dnia od momentu złożenia Zamówienia. Standardowo sklep zrealizuje dane zamówienie w ciągu max. do 7 dni roboczych (średni czas realizacji zamówienia to 3 – 4 dni robocze). W sporadycznych przypadkach, z powodu braków magazynowych, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, w takim przypadku nowy termin każdorazowo ustalany jest z Klientem. Całkowity termin realizacji zamówienia natomiast, to okres liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, powiększony o czas dostawy (okres do momentu doręczenia zakupionych produktów do zamawiającego) przez wybranego dostawcę wg terminów określonych w dziale: CZAS DOSTAWY.

WYDŁUŻONY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Gdy zakupione przez Klienta produkt/produkty nie są dostępne w magazynie Sklepu, tym samym termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu ponad standardowy termin realizacji Zamówienia, SKLEPGOSPEL.PL zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem (drogą e-mailową lub telefonicznie) nowego terminu dostawy, celem kompletacji Zamówienia, wysyłki częściowej, zmiany lub jego anulowania.
 • Jeśli zamówiony towar nie będzie dostępny, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najszybciej jak będzie to możliwe i zwróci kwotę wpłaconych pieniędzy (w przypadku gdy została dokonana przedpłata).

CZĘŚCIOWA KOMPLEMENTACJA ZAMÓWIENIA

W przypadku, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne w naszym magazynie, Klient otrzyma wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i do niego będzie należała decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, automatycznie zostaną wysłane jedynie dostępne produkty.

CZAS DOSTAWY:

 • Czas dostawy określany jest przez odrębne regulaminy przewoźników. Przybliżony czas doręczenia kształtuje się następująco:
  Zamówienia na terenie Polski:
  – przesyłki zwykłe POCZTA POLSKA – do 10 dni roboczych
  – przesyłki PRIORYTETOWE POCZTA POLSKA – do 4 dni roboczych.
  – w szczególnych przypadkach – przesyłka kurierska po uprzednich ustaleniach z Klientem

ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE:

Przybliżony czas doręczenia przesyłek w ruchu zagranicznym dla Poczty Polskiej i przesyłek kurierskich określany jest indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia w oparciu o deklaracje przewoźników. SKLEPGOSPEL.PL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

ZAMÓWIENIA HURTOWE REALIZUJEMY W DNIU ICH ZŁOŻENIA, O ILE TOWAR JEST DOSTĘPNY.

RABATY DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

Rabaty handlowe naliczane są jedynie dla zarejestrowanych Klientów, tzn. takich którzy założyli swoje konto w naszym sklepie. Prawo rabatowe nie przysługuje Klientom jednorazowym, korzystającym ze skróconej rejestracji. Dolnym progiem upoważniającym do udzielenia rabatu jest wartość zakupu na poziomie 500 PLN. Po jego przekroczeniu Klientowi przysługuje 3% rabatu. Dla zakupów na poziomie powyżej 1000 zł, Klient uzyska 5% rabatu. Jeżeli wartość zakupów przekroczy 2000 PLN, Klientowi przyznany zostanie rabat w wysokości 10%. Wartość rabatu jest stała dla wszystkich następnych zakupów, które przekroczyły wskazane progi. Uzyskany upust można utracić jedynie w przypadku gdy w okresie jednego roku (360 dni), Klient zaprzestanie zakupów w naszym Sklepie, wówczas po okresie roku kalendarzowego, naliczanego od dnia przyznania upustu, jego wartość pomniejszona zostanie do poprzedzającego progu. Rabaty stałe wynikające z indywidualnego przekroczenia progu zakupów przez Klienta nie sumują się z bieżącymi rabatami Sklepu udzielanymi na produkty z działu: PROMOCJE.

RABATY DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH

Rabaty dla dystrybutorów wydawnictw Fundacji „Głos Ewangelii” są uzgadniane indywidualnie. Celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej prosimy o kontakt z obsługą sklepu telefonicznie 22 621 28 38 lub e-mailem – gospel@gospel.pl.

ZWOLNIONE OD KOSZTÓW PRZESYŁKI SĄ ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE PRZEKRACZAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ JEDNEGO ZAMÓWIENIA 200 ZŁ.

TRANSPORT, DOSTAWA

 • SKLEPGOSPEL.PL w realizacji obsługi Klientów współpracuje z Pocztą Polską oraz firmami kurierskimi (polecana firma – https://www.tani-kurier.pl/)
 • Klient, który dokonał zakupu w SKLEPGOSPEL.PL zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. Odmowa przyjęcia towaru bez skutków finansowych może nastąpić w przypadku kiedy dostarczony towar jest uszkodzony lub zawartość przesyłki nie zgadza się ze specyfikacją Zamówienia. W takim przypadku należy w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera (lub w przypadku odbioru przesyłki z POCZTY POLSKIEJ niezwłocznie po jej odebraniu) sporządzić protokół reklamacyjny opisujący niezgodność dostarczonej przesyłki z Zamówieniem lub wykazaniem i opisaniem usterek wynikłych w transporcie. Za zniszczenia powstałe w transporcie odpowiada przewoźnik – nie sprzedawca. Za niezgodności Zamówienia (bez wcześniejszego obustronnego uzgodnienia) odpowiada sprzedawca i on ponosi ew. koszty zwrotu towaru.

REKLAMACJE

 • Jeśli Klient otrzymał przesyłkę w stanie uszkodzonym powinien odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia.
 • W myśl obowiązującego Prawa Przewozowego w przypadku dostrzeżenia uszkodzenia przesyłki po odjeździe kuriera, Klient może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Firma ta ma obowiązek przyjechać do Klienta w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki oraz spisać na miejscu protokołu uszkodzenia.
 • Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji:
  a) bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na uszkodzenie, które powstało podczas transportu,
  b) w których brak fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

ZWROTY

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient może odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przesyłając pismo o odstąpieniu od umowy i zwracając nienaruszony/ nieuszkodzony produkt do siedziby SKLEPGOSPEL.PL na własny koszt oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 • Płyty CD i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, książki bez śladów czytania (wygięte kartki). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą bądź paragonem.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Formularzu Rejestracyjnym.
 • Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Zgodnie z prawem, w przypadku umowy zawieranej na odległość, prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku całkowitego zniszczenia opakowania bądź rozpoczęcia użytkowania produktu.

PŁATNOŚCI:

Płatność za pobraniem:

Jest wskazanym sposobem zapłaty za towar, jeśli chcecie Państwo dokonać zapłaty dopiero przy odbiorze przesyłki. Płatność następuje w momencie odbioru przesyłki bezpośrednio u listonosza/przewoźnika. Na pobraną wartość składa się:

 • koszt zamówionego towaru
 • koszt przesyłki
 • opłata za usługę pobrania

Aby dokonać płatności w powyższy sposób, w procesie zamawiania należy wybrać opcję płatności:

OPŁATA ZA POBRANIEM:

Przesyłka pocztowa pobraniowa priorytetowa – 13 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa – 20 zł

Przesyłka międzynarodowa – ceny uzgadniane indywidualnie na drodze kontaktu elektronicznego (e-mail)

Przedpłata – płatność przelewem:

Wpłata na konto (przelew elektroniczny, przelew bankowy, karta kredytowa):

– Przesyłka polecona priorytetowa – 13 zł
– Przesyłka kurierska – 20 zł

Klienci dokonujący przedpłaty (przelew bezpośredni na nasze konto), wykonują następującą procedurę:

Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Fundacja Głos Ewangelii – nr 48 1240 6218 1111 0000 4623 7530 w Banku Pekao S.A. – za pośrednictwem systemu DOTPAY

lub
za pośrednictwem Poczy Polskiej poleceniem przelewu, wówczas należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia) i dopisać w tytule „Zamówienie nr …”.

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie lub otrzymania e-mailem potwierdzenia wpłaty na konto Fundacji „Głos Ewangelii”.

OCHRONA PRYWATNOŚCI:

Państwa dane pozyskane przez Fundację „Głos Ewangelii” za pośrednictwem witryny o tej samej nazwie będą chronione zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sklep ma prawo do wnoszenia poprawek do niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2012 roku
 • Niniejszy Regulamin oraz treści zamówień podlegają prawu polskiemu.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • W przypadku powstania sporu, strony deklarują się, że dołożą wszelkich możliwych starań celem rozwiązania go polubownie.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, służymy pomocą i radą pod nr telefonu: 22 621 28 38 (godz. 8:30 – 15:30) lub adresem e-mail: gospel@gospel.pl