Czy to już koniec reformacji - Seminarium - Sklep Gospel

Czy to już koniec Reformacji?

Wyjątkowy materiał, z którym powinien zapoznać się każdy ewangelicznie wierzący chrześcijanin, żeby odpowiednio budować swoje relacje z katolikami – z miłością, bez uprzedzeń, ale także bez złudzeń dotyczących doktryny i praktyki Kościoła Rzymskokatolickiego.

19,90  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Reformacja. Krótka historia

Autor tego bogatego opracowania umiejętnie łączy historię społeczną oraz koncepcje religijne i teologiczne z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi. Przedstawia bardzo zrównoważony opis, nakreślając nie tylko dokonania najważniejszych postaci, lecz także doświadczenia i idee zwykłych ludzi, walkę o sprawiedliwość społeczną oraz odmienne perspektywy na jedność chrześcijaństwa. Wydarzenia reformacji zostały ukazane w kontekście historii chrześcijaństwa, umożliwiając lepsze zrozumienie tego okresu.

29,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Kazania ks. dra Marcina Lutra

zy współcześni chrześcijanie to tacy ludzie, jakich opisuje Luter w swoich kazaniach, czy też kipiący nienawiścią „obrońcy krzyża”? Co jest ową „Piotrową opoką”, na której Chrystus buduje swój Kościół? Czy istnieje czyściec – bo skoro nie wspomina o nim cała Biblia, to może był to tylko pomysł komercyjny, umożliwiający wyciąganie z niego dusz za pieniądze? Według Lutra jedynym stałym oparciem jest Chrystus i nieskażone Słowo Boże. Słowo Boże jest wehikułem, którym porusza się Duch Święty, wchodząc do serca i budząc w nim wiarę.

32,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności

Czym charakteryzuje się polski ewangelikalizm? Jak ruch ewangelikalny odnosi się do innych nurtów myślowych i religijnych? Jak ustosunkowuje się do innych wyzwań etycznych takich jak rozwód, zapłodnienie in vitro, homoseksualizm czy eutanazja? Jak powinna wyglądać współczesna misja Kościoła?

28,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Protestancka interpretacja biblijna

Protestancka Interpretacja Biblijna stała się książką z której korzysta mnóstwo seminariów i uniwersytetów chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie. Dwa razy przechodziła uaktualnienie, sprzedała się w ponad kilkuset tysiącach egzemplarzy, a teraz jest również dostępna w języku polskim.

39,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Liberalny kwakryzm jako model współczesnej religijności

Zbigniew Kaźmierczak, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, autor książek z zakresu filozofii, a prywatnie członek Religijnego Towarzystwa Przyjaciół przybliża czytelnikowi wartości i główne nurty kwakryzmu.

14,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Reformacja. Sukces czy porażka?

Kiedy rozpoczęła się reformacja? 500 lat temu czy może kilka stuleci wcześniej? Czy reformacja bez Marcina Lutra byłaby możliwa? Czy rzeczywiście osłabiła ona Kościół katolicki, czy może wręcz przeciwnie: ocaliła go? Jak bardzo zmieniła świat, wykraczając mocno poza sferę kościelną? Czy Polska mogła stać się krajem protestanckim?

30,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Purytanie

Pierwsza w Polsce, a zarazem wyjątkowa na rynku światowym, publikacja poświęcona purytanom. Napisana w przystępny dla każdego czytelnika książka składa się z biogramów najważniejszych myślicieli purytańskiej Anglii i Ameryki, oraz wybranych przedstawicieli szkockich i holenderskich reformatorów. Każdy biogram zawiera również krótkie streszczenia najważniejszych dzieł poszczególnych postaci, dzięki czemu staje się pożytecznym przewodnikiem bibliograficznym. Dla polskiego czytelnika, który przedtem miał do dyspozycji zaledwie trzy przekłady utworów Bunyana oraz siedemnastowieczne tłumaczenie Ćwiczeń Bayly’ego, książka opisująca życie i utwory ponad 200 pisarzy jest jak drzwi do nowego świata, zachęca do zapoznania się bliżej z twórczością purytan.

75,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Najczęstsze pytania o protestantyzm

Przedstawione w możliwie najkrótszy i jednoznaczny sposób odpowiedzi na najczęstsze pytania o protestantyzm, zarówno z dziedziny teologii, jak i funkcjonowania Kościołów protestanckich oraz codziennej pobożności i poglądów.

10,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Wykład Listu do Rzymian

Wykład Listu do Rzymian ks. dr. Marcina Lutra to nie tylko wykład tekstu listu biblijnego, lecz nowe rozumienie wiary chrześcijańskiej uzyskane na podstawie rozważań nad wypowiedziami i teologią Listu do Rzymian.

78,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej