Protestantyzm ewangelikalny

Opracowanie to składa się z dwóch głównych części – historycznej i systematycznej. Pierwsza z nich przedstawia dzieje ewangelikalnego protestantyzmu na świecie i w Polsce. Druga, główna część przedstawia trzy zagadnienia: konwertyzm – przełomowy moment w życiu ewangelikalnego chrześcijanina, biblizm – rola Pisma Świętego w jego dalszym trwaniu w wierze i konwentyklizm – wspólnotowe życie odrodzonych chrześcijan. Książka kończy się bogatą bibliografią i pięcioma aneksami, zawierającymi wykazy postaci ewangelikalizmu globalnego i polskiego oraz podstawowe założenia doktrynalne aliansów i Kościołów ewangelikalnych.

Ewangelikalizm to skupiający ponad 500 milionów chrześcijan nurt pobożności (duchowości) w protestantyzmie. Występuje w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich Kościołach wyrosłych z Reformacji. Jego początków należy szukać w XVIII-wiecznym ruchu metodystycznym zapoczątkowanym przez Johna Wesleya w Anglii, choć geneza tego zjawiska leży głębiej. Stąd rozszerzył się głównie na anglikanizm, kalwinizm i baptyzm. Na jego gruncie, przede wszystkim w krajach anglosaskich, powstały nowe wspólnoty, zwłaszcza zaś ruch zielonoświątkowy (pentekostalizm). Współcześnie jest obecny na wszystkich kontynentach.

Protestanci ewangelikalni akcentują potrzebę wyraźnego przełomu duchowego w życiu każdego człowieka (nawrócenie) oraz pierwszorzędną rolę Biblii w określaniu zasad wiary i postępowania chrześcijan. Różnią się między sobą w postrzeganiu chrztu i innych elementów praktyki kościelnej. Posiadają odrębne Kościoły lub stanowią część tradycyjnych Kościołów protestanckich. Zajmują także rozbieżne stanowiska wobec ekumenizmu. Zwykle reprezentują konserwatywne poglądy etyczne. Są znani z aktywnej działalności misyjnej i charytatywnej.

W Polsce ewangelikalizm jest słabo znanym środowiskiem religijnym, choć mającym tutaj ponad 150-letnią historię. Posiada stosunkowo niewielkie, bo liczące kilkadziesiąt tysięcy grono wiernych. Prezentowana książka jest pierwszą całościową monografią naukową tego zjawiska w języku polskim.

„Należy się wielkie uznanie Autorowi za przygotowaną syntezę. Publikacja Zielińskiego z całą pewnością wyznaczy standardy interpretacyjne zjawiska ewangelikalnego protestantyzmu w naszym kraju na lata i jest znakomitym wprowadzeniem w problematykę. Cieszę się, że książka ta powstała, a Autorowi gratuluję ostatecznego efektu.”
z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Paska

ISBN: 978-83-60131-46-6

Recenzje

Nie mamy jeszcze recenzji

Dodaj pierwszą recenzję dla “Protestantyzm ewangelikalny”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *