Ostatni zjadacz grzechu

Ostatni zjadacz grzechu to doskonałe połączenie realistycznych bohaterów, dokładności historycznej i tajemnicy. Historia trzymająca w napięciu. Bardzo dobrze napisana. Zdecydowanie niejednowymiarowa. Wyzwala różne emocje. Ale poza ciekawą fabułą opowieść dała mi coś jeszcze… co jest nawet ważniejsze, otworzyła mi umysł i duszę na prawdziwe znaczenia przebaczania. Jeśli szukasz wielkiej historii, która jest w stanie wywołać wiarę i dobroć, przeczytaj tę książkę! / Edyta Bogulak /

35,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Piękno nietolerancji

Wydaje się, że w dzisiejszym świecie tolerancja kulturowa jest wszechobecna. Nasze dzieci bombardowane są nią w szkole, poddawane jej wpływom zgodnie z prawami stanowionymi przez rząd, indoktrynowane przez sztukę i media, a niejednokrotnie nasycane nią nawet w Kościele. Pod jej wpływem młode pokolenie zaczyna wierzyć, że nie istnieje uniwersalna prawda moralna, a każdy człowiek może sam decydować o tym, co jest dla niego dobre i co właściwe. Może się wydawać, że sytuacja jest tragiczna, gdyż negatywny wpływ, jaki kultura masowa wywiera na młode pokolenie jest ogromny. Nie martwmy się jednak – jest jeszcze nadzieja. To prawda, że tolerancja kulturowa jest niemal powszechna, ale jako rodzice nadal mamy przecież ogromny wpływ na życie naszych dzieci.

39,00  z VAT
Szybki podgląd
Dodaj do koszyka

Poranki z Bogiem. 366 codziennych rozważań biblijnych

Poranki z Bogiem stanowią zbiór 366 codziennych rozważań biblijnych szanowanego duszpasterza i autora, służącego Kościołowi w pierwszej połowie XX wieku. Książka, zgodnie z zamierzeniem autora rozważań nie zajmuje miejsca osobistej lektury Słowa Bożego, ma zaś prowadzić do systematycznego rozmyślania nad jego treścią, uwielbienia i wywyższenia Chrystusa w codzienności Czytelnika. Każdą refleksję kończy modlitwa, mająca stanowić duchową „podpałkę” i wprowadzenie do cichego czasu przebywania w Bożej obecności.

39,90  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Problem cierpienia

Cierpienie dotyka każdego z nas: towarzyszy nam od dziecka, doznają go ludzie starzy. Wydaje się, że obok miłości jest najważniejszym tematem literatury. Z problemem bólu fizycznego, psychicznego i duchowego próbowały zmierzyć się najbardziej fundamentalne dzieła światowej kultury, nic więc dziwnego, że odważył się na to również C.S. Lewis.

23,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Prorocy

„Jakim człowiekiem jest prorok?” – pyta we wstępie do Proroków Abraham Joshua Heschel, jeden z największych teologów żydowskich XX w. Prorok to przede wszystkim człowiek nadzwyczajnie uwrażliwiony na zło. „Dla nas pojedynczy akt niesprawiedliwości – oszukiwanie w interesach czy wyzyskiwanie biednych – to drobnostka; dla proroków zaś to zbrodnia”. Owa niezwykła wrażliwość proroków wynika z daru, jaki otrzymali – umiejętności współodczuwania z Bogiem, czyli dzielenia Bożych emocji i patrzenia na świat Jego oczami.

55,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Pułapka porno

W czasach, gdy lawinowo wzrasta liczba uzależnionych od pornografii, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ta książka może okazać się drogowskazem, który pomoże znaleźć możliwość leczenia i da nadzieję na wyjście z tej trudnej sytuacji.

32,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Reformacja. Krótka historia

Autor tego bogatego opracowania umiejętnie łączy historię społeczną oraz koncepcje religijne i teologiczne z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi. Przedstawia bardzo zrównoważony opis, nakreślając nie tylko dokonania najważniejszych postaci, lecz także doświadczenia i idee zwykłych ludzi, walkę o sprawiedliwość społeczną oraz odmienne perspektywy na jedność chrześcijaństwa. Wydarzenia reformacji zostały ukazane w kontekście historii chrześcijaństwa, umożliwiając lepsze zrozumienie tego okresu.

29,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Sen lalkarza Jonatana

„Sen lalkarza Jonatana” to niezwykła wyprawa do bajkowej krainy. Jednakże to, co dzieje się w tym pozornie nierealnym świecie, odpowiada na ważne pytania dzieci i dorosłych.

25,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Skandal Jezusa – jego krzyż i zmartwychwstanie

Ta książka jest skromną próbą przedstawienia zarówno tego, co się wydarzyło na Golgocie, jak również wskazania znaczenia, jakie niesie to wydarzenie za sobą. Czyli, ogólnie mówiąc, odpowiada na pytanie, jakie jest znaczenie krzyża Chrystusa i jego zmartwychwstania. Metodą jest zagłębienie się w teksty naocznych świadków opisujących to, co się wówczas wydarzyło. Relacje tych świadków spisane są w Biblii; a poszczególne rozdziały tej książki są odpowiedzią na pięć ważnych pytań.

21,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej

Starożytny Izrael

W piśmiennictwie polskim istnieje kilka dobrych opracowań poświęconych historii starożytnego Izraela, napisanych przez rodzimych autorów i przetłumaczonych z języków obcych. Jednak żadne z nich nie ma zalet będących udziałem Starożytnego Izraela.

48,00  z VAT
Szybki podgląd
Czytaj dalej